ПРЕЗАРЕЖДАНЕ е сдружение с нестопанска цел
със седалище в гр.Хисаря. Целите на ПРЕЗАРЕЖДАНЕ са: развитие на общественополезна дейност в областта на туризма, планинското колоездене, алпинизма, планинското ориентиране, физическото възпитание и спорта, тяхното развитие и популяризиране, Осъществяване на обучение и тренировъчна дейност в туризма, планинското колоездене, алпинизма, физическото възпитание и спорта; Организиране на мероприятия в страната и чужбина; Подготовка на състезатели за вътрешни и международни състезания; Изграждане и поддръжка на спортни обекти и съоръжения, като вело пътеки и маршрути по алпинизъм; Насърчаване към спортни занимания деца и ученици; Организиране и насърчаване на гражданите за повишаване на тяхната физическа подготовка и култура;
Организиране на мероприятия по опазване на околната среда; Привличане и насърчаване на младото поколение към туризма, планинското колоездене, алпинизма, планинското ориентиране, физическото възпитание и спорта; Организиране на мероприятия, свързани с поддържане жизнения тонус и здраве на подрастващите.

Да осъществява връзки и договорености за сътрудничество и обща дейност със сродни, национални и чуждестранни клубове, организации, сдружения и търговски дружества за постигане на общи цели, да осъществява връзки и обмен на опит в областта на туризма, планинското колоездене, алпинизма, планинското ориентиране, физическото възпитание и спорта;

Наши приятели са:
RAM bikes (www.ram-bikes.com), Mountain Biking Bulgaria (www.mtb-bg.com) и Bikea Area (www.bikearea.com).